Defense dateProfessor
2024-01-30 09:00
Location: Sala Orange, ETTI
Conf. dr. ing. Razvan-Eusebiu CRACIUNESCU
Tehnologii și aplicații pentru IoT și rețele de comunicații ale viitorului / Technologies and applications for IoT and future communication networks
2023-11-06 13:00
Location: Sala Orange, ETTI
Conf. dr. ing. Ioana Manuela MARCU
Contribuții la dezvoltarea sistemelor de comunicații de ultimă generație pentru aplicații IoT / Contributions to the development of beyond state-of-the-art communications systems for IoT applications
2023-11-02 12:00
Location: Sala de Consiliu JA204, Facultatea de Transporturi
Conf. dr. ing. Răzvan Andrei GHEORGHIU
Analiza comunicațiilor în domeniul transporturilor cu aplicabilitate pentru vehiculele autonome / Analysis of communications in the field of transport with applicability for autonomous vehicles
2023-10-06 13:00
Location: Sala de Consiliu JA204, Facultatea de Transporturi
Conf. dr. ing. Marius MINEA
Optimizarea proceselor de detecție, comunicații și siguranță din sistemele de automatizare pentru transporturi / Optimization of detection, communication and safety processes in transport automation systems
2023-09-08 09:00
Location: Sala de Consiliu, ETTI
Conf. dr. ing. Anamaria RĂDOI
Analiza și descoperirea cunoștințelor în date multimodale și multitemporale / Analysis and knowledge discovery in multimodal and multitemporal data
2023-06-29 09:00
Location: Sala de Consiliu, ETTI
CSII. dr. bing. Cătălina Monica FIRA
Studii și cercetări privind prelucrarea modernă a semnalelor biomedicale de tip ECG şi EEG / Studies and research on the modern processing of ECG and EEG biomedical signals
2023-02-03 11:00
Location: Sala B321, ETTI
Conf. dr. ing. Constantin Daniel OANCEA
Cercetări și contribuții privind măsurarea, achiziția de date, controlul și prelucrarea datelor în domeniul instrumentației și automatizărilor / Research and contributions on measurement, data acquisition, control, and data processing in instrumentation and automation
2022-10-28 11:00
Location: CAMPUS Sala de conferințe 3
Prof. dr. ing. Dragoș BURILEANU
Tehnici de prelucrare a limbajului scris și vorbit cu aplicații în sinteza automată a vorbirii și criminalistică / Written and spoken language processing techniques with applications in automatic speech synthesis and forensics
2022-10-14 12:00
Location: ETTI, sala Orange
Conf. dr. ing. Alexandru MARȚIAN
Aplicații ale echipamentelor radio definite prin software în sistemele de comunicații radio actuale și viitoare / Applications of software defined radio equipment in current and future radio communication systems
2022-07-05 13:00
Location: CAMPUS, sala 1 de conferințe
Conf. dr. ing. Cătălin-Marian DUMITRESCU
Optimizarea detectorilor cu structură impusă. Aplicații ale planului timp – frecvență / Optimization of detectors with imposed structure. Applications of the time-frequency plan data
2021-11-25 10:00
Microsoft Teams
Conf. dr. ing. Marius-Constantin VOCHIN
Tehnologii de comunicare in Internetul Viitorului / Communication technologies in the Future Internet
2021-12-06 16:00
Microsoft Teams
Conf. dr. ing. Florin DRĂGHICI
Sisteme de testare și interfațare pentru dispozitive electronice pe semiconductoare de bandă largă / Testing and interfacing systems for electronic devices on wide bandgap semiconductors
2020-11-16 12:30
Microsoft Teams
Conf. dr. ing. Cristian ANGHEL
Coduri turbo în comunicațiile fără fir. Teorie și implementări practice / Turbo codes in wireless communications. Theory and implementation
2020-11-16 11:00
Microsoft Teams
Conf. dr. ing. Andrei ANGHEL
Contribuții în domeniul sistemelor radar / Contributions to radar systems
2020-07-08 16:00
Microsoft Teams
Conf. dr. ing. Ruxandra Georgiana ȚAPU
Tehnologii bazate pe vedere computerizată în sisteme de asistare a persoanelor cu deficiențe de vedere / Computer vision technologies for wearable assistive devices dedicated to visually impaired users
2017-07-25 09:30
Location: ETTI, sala B206a
Dr. ing. Octavian Mihai DIMA
Electronică/microelectronică, analiza datelor și software pentru tehnologia detectoarelor în fizică experimentală / Electronics/microelectronics, data analysis and software for detector technology in experimental physics
2017-07-25 11:30
Location: ETTI, sala B206a
Dr. ing. Alexandru MULLER
Dispozitive, circuite și senzori cu frecvență de operare în domeniul GHz-ilor, realizate prin microprelucrarea și nanoprocesarea materialelor semiconductoare / Devices, circuits and sensors with operating frequency in the GHz range made by microprocessing and nanoprocessing of semiconductor materials