Dr. ing. Alexandru MULLER
Data și ora: 2017-07-25 11:30
Locația: ETTI, sala B206a

Comisie de abilitare

Prof. dr. ing. Gheorghe BREZEANU, Universitatea Politehnica din Bucureşti, România
Prof. dr. ing. Adrian GRAUR, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, România
Prof. dr. ing. Liviu Goraș, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași, România.