Școala Doctorală de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației dispune de acces la o infrastructură performantă, atât din punct de vedere al spațiilor de cercetare cât și al dotărilor. Aceasta se găsește în cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației [link], Centrul de Cercetare pentru Informație Spațială [link], Centrul de Electronică Tehnologică și Tehnici de Interconectare [link], Centrul pentru Microscopie-Microanaliză și Prelucrarea Informației [link], Institutul de Cercetări Avansate pentru Materiale, Produse și Procese Inovative [link], cât și în cadrul instituțiilor partenere și anume Universitatea din Pitești, Universitatea Maritimă din Constanţa [link], Universitatea Valahia din Târgoviște, Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia-Hulubei și Institutul Național de Microtehnologie București [link]. Accesul doctoranzilor la infrastructură se realizează prin intermediul Conducătorului de doctorat.

Galerie imagini